Home > Bomen en struiken > Groene of Alpenels

Groene Of Alpenels


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                         Groene of Alpenels
Groene of Alpenels
Alnus viridis

De groene els komt in sommige bergmassieven van Europa voor, zoals de Karpaten en de Alpen, homogene, kronkelige begroeiingen, die doen denken aan vegetaties van bergdennen. Soms zelfs vervangen ze deze in de Karpaten. Elders, vooral wat lager, zijn ze waarschijnlijk opzettelijk aangeplant, hoewel sommige onderzoekers een natuurlijke verspreiding vanuit het gebergte niet uitsluiten. De vegetaties die in het Bohemer woud en elders voorkomen hebnen dezelfde kenmerken. De Alpenels is een struikachtige soort, die op de berk lijkt. De eerste wetenschappelijke classificatie had hem daar vroeger ook ondergebracht. Hoewel De Candolle in 1805 hem al herkende als een els, duurde het nog een vijftigtal jaren, dat hij als zodanig beschouwd werd, want hij verschilde teveel van de andere elzensoorten. Daardoor heeft men in 1852 een onafhankelijk geslacht ingesteld, namelijk Duschekia Opiz, dat de tegenwoordige plantkunde weer opnieuw in gebruik wil nemen. De eerste gekweekte groene elzen dateren van de jaren 1820 e. v. De Europese Alpenels heeft brede eivormige, bijna elliptische bladeren, die afvallen. De onderkant is gewoonlijk lichter dan de boven kant en is gewoonlijk lichter dan de bovenkant en is behaard op de nerven. De alleen-of gepaard staande mannelijke katjes zijn zittend; de vrouwelijke bloempjes staan per drie of vijf. Omgeven door schubjes brengen ze de winter door, in tegenstelling tot alle andere echte elzen en ze komen tegelijk met het blad uit. Hij dankt zijn benaming "Groen" aan de groen-gele twijgjes. In Noord-Amerika leeft een els, die er nauw mee verwant is en vaak met de Alpenels in dezelfde indeling geplaatst wordt. Hij heeft hartvormige bladeren en is vaak ondergebracht in het onafhankelijke geslacht Alnus crispa. De Alpenels is een struik met een kronkelige wijze van groeien, zelden rechtopgaand. Hij kan 2 meter hoog worden. Het is een heel belangrijk houtachtig gewas in het gebergte.