Home > Bomen en struiken > Rode kornoelje

Rode Kornoelje


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                  Rode kornoelje
Rode kornoelje
Cornus sanguinea

De planten van de familie der Cornaceae hebben fylogenetische banden met de Hydrangeaceae en de Caprifoliacae. Maar hun eigen anatomische verschillen maken het mogelijk hen onder te brengen in een onafhankelijke ontwikkelingstak, wat ertoe geleid heeft dat een aantal botanici het geslacht Cornus heeft onderveerdeeld in verschillende aparte "geslachtjes". De beslissende criteria van deze onderverdeling waren de formatie van de bloeiwijzen, de vorm van de vruchten en de biochemische verschillen. Zo had men het geslacht Swida afgescheiden en we kunnen in de literatuur Swida sanguinea tegenkomen in plaats van C. alba. Deze twee soorten hebben beide rode takken (wat het best zichtbaar is in de winter en net voor de lente begint). Ze verschillen vooral door de kleur van de vruchten. De rode kornoelje heeft blauwzwarte vruchten en de witte kornoelje meer witachtige. De eerste is een collectief geslacht waarvan de leden voornamelijk verschillen in het loof. Het is een houtachtige soort met een groot aanpassingsvermogen. Hij groeit even goed in de vlakte op vochtige bodem, als in de bergen tot 900 meter hoogte. Hij komt voor in een groot deel van Europa, behalve in de poolstreken. Hij groeit van Portugal tot middenin Rusland. De andere, de witte kornoelje (C. alba) hoort thuis in Mantsjoerije, Siberie en Korea en wordt sinds 1741 gekweekt. De V.S. herbergt een verwante soort, C. stolonifera, met merkwaardig gele takken in de winter. 's Winters zijn al deze kornoeljes heel sierlijk. Het zijn tot 3 meter hoge struiken, die op vochtige gronden meer, tamelijk grote stammetjes vormen.