Home > Dieren > Paarden > Europese standaard draver

Europese Standaard Draver


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                                                   europese standaard draver
EUROPESE STANDAARD DRAVER
Wedstrijk-harddraver (voor de sulky); Volbloedtype; meestal zeer goede tuigpaardeigenschappen, die het zelfs mogelijk mogelijk maken het in de landbouw te gebruiken; opvallend intelligent; goedaardig karakter; levendig, ijverig temperament; dikwijls opvallende aanleg tot springen.
Te beoordelen in het kader van de verrichtingen,welke ervan gevraagd worden; staat in het in 't algemeen dicht bij de Amerikaanse Standard Trotter. Hoekig exterieur, algemene indruk niet zelden hoogbenig zonder voldoende diepte en smal; dikwijls een groot onedel hoofd met lange oren; grote verstandige ogen; laag aangezette smalle hals; tamelijk steile, doch lange en prima gespierde schouder; lange schuin liggende opperarm; bijna altijd een weke rug en gebrekkige lendenen; kort afhangend kruis; dikwijls overbouwd; tamelijk rech in de achterhand; laag gelegen spronggewricht en niet altijd voldoende goed gevormd; korte pijpen, soms koehakkig, steil in de koten; voortreffelijke kwaliteit en vorm der hoeven; haarkleuren bruin, vos en zwart, maar ook andere; hoogte 1.55 – 1.70 m.

Stap dikwijls kort; ver naar voren grijpende ruime draf waarbij de achterbenen de op de grond afstotende voorbenen ter zijde voorbijgaan; een niet zeer ruime, schommelende galop, dikwijls wonderbaalijk springvermogen.
Fokgebied, Europa: Scandinavie, Nederland, Belgie, Italie, Joegoslavie,Oostenrijk en Duitsland. Na de oorlog werden pogingen ondernomen om uit de Franse en Amerikaanse draver een 'Europese Standaard Draver' te vormen, een paard, dat het Franse uithoudingsvermogen paart aan de Amerikaanse snelheid. Dit is vooral de fokrichting die in Nederland gepropageerd wordt.
Tegen het einde van de 19e eeuw ontstond in Europa de draverssport en draverfokkerij. De eerste impulsen daartoe werden gegeven door de Orlowdravers. Daarna gedurrende jarenlang invoer van Amerikaanse dravers, die lange tijd een absoluut overwicht uitoefenden. Tussen de beide wereldoorlogen sporadische kruising met Franse dravers. Na 1945 vorming van een uniforme Europese Standaard Draver op grond van een synthese tussen de Franse Draver (uithoudingsvermogen) en de Amerikaanse (snelheid).