Home > Dieren > Paarden > Paardenfokkerij

Paardenfokkerij


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                                                 paardenfokkerij
PAARDENFORRERIJ:

Doelbewuste, eeuwenlang voortgezette fokkerij heeft ons de tegenwoordige paarderassen en - typen geschonken. Hoe consequenter de teeltkeuze, des te constanter de eisen die over langere tijd aan de paarden werden gesteld; hoe homogener een fokkerij, het individuele produkt, des te hoger de fok-constante zal zijn.Naast de teeltkeuze volgens verrichtingen (bijvoorbeeld renvermogen bij het Engelse Volbloed of geschiktheid tot Schoolpaard bij de Lipizzaner), is het vooral de inteelt, waardoor een fokkerij homogener wordt. Scherpe seherpe selectie op  verschillende verrichtingen, het vastleggen van het vermogen tot deze verrichtingen  door inteelt, door gevoerd over een langere periode, schenkt op den duur 'fokvastheid'.     Voor de fokkerij is alleen een paard geschikt met zo weinig mogelijk gebreken, dat het juiste type vertegenwoordigt. Er bestaan geen bepaalde 'fokpaarden' maar het fokmateriaal moet reeds zoveel mogelijk de eigenschappen bezitten die,naar men hoopt, ook zijn nakomelingen zullen. Belangrijk is echter wel dat een hengst een mannelijk en een merrie een vrouwelijk voorkomen heeft, zulks in tegenstelling tot de gebruikspaarden,waar men meent dat deze eigenschappen wel verwaarloosd kunnen worden.