Home > Dieren > Paarden > Tereker paard

Tereker Paard


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                                                  tereker paard
TEREKER PAARD
Middelgroot, krachtig rijpaard heeft uithoudin,is vruchtbaar en goedaardig; hoogte tussen 1.51 en 1.54 m. Fokgebieden; USSR: Stawropol en Aserbeidschan. Ontstaan in de jaren 1925 – 1948 onder leiding van Maarschalk Bubjonny uit een kruising van het thans uitgestorven Streletskerras met Arabieren, Donpaarden en Kabardiner.