Home > Dieren > Vogels > Eend

Eend


Klik hieronder om te zoeken in onze website


                                         EEnd
Eend > Eenden > Encyclopedie


Hier vind u alle Eenden:

Biotoop : Allerlei plassen, vennen, moerassen en waterlopen met vrij dichte oeveregetatie of begroeide eilandjes,schorren in stroommondingen en weilanden met brede sloten. Minder gewoon in vochtige bossen en langs stuwmeren : in de Alpen tot = 2.000 m. hooget. Bezoekt vooral 's nacht.s graanvelden of loofbossen (na sneeuwval bv.) op zoek naar voedsel : graan, mais, eikels, haagbeukootjes; eet 's zomers ook veel insekten, week-diertjes, wat schaaldiertjes en vis. ook op zee te zien, vooral na strenge vorst.

Voortplanting : In Belgie vanaf eind februari. Meestal 7 tot 12, soms nog meer, tot 16-18, roomkleurige eieren met lichtroene tint. De met veel dons belegde nestkuil ligt op de grond tussen de begroeiing, op oude knotwilgen (2-3 m. hoog), uitzonderlijk zelfs nog hoger, in kraai- of stootvogelnest, soms ver van het water, meestal echter dichtbij en zelfs in kunstmatige nesten (manden), waar weinig dekking te vinden is. De eend broedt 24 tot 32 dagen (gemiddeld = 28) en de kuikens vliegen na = 7-8 weken. Per jaar 1 broedsel, uitzonderlijk 2 (nazomer).
Verplaatsingen : In West-Europa gedeeltelijk standvogel, doch vooral de woerden gaan vanaf mei ruien in schorren en wadden van Nederlad tot Zuid-Zweden.