Home > Woordenboek > Synoniemen M > Mandataris

Mandataris


Klik hieronder om te zoeken in onze website


Verklaringen - Betekenis - Definitie en Synoniem voor:

Mandataris = Gecommitteerde, Gevolmachtigde, Lasthebber; Afgevaardigde, Gedelegeerde, Gedeputeerde, Kamerlid, Lasthebber, Parlementair, Representant, Vertegenwoordiger, Volksvertegenwoordiger, Zaakgelstigde