Home > Woordenboek > Synoniemen W > Pagina 4 > Wijs

Wijs


Klik hieronder om te zoeken in onze website


Verklaringen - Betekenis - Definitie en Synoniem voor:

Wijs = Manier, Modus, Wijze; Air, Chanson, Lied, Melodie, Wijsje, Wijsje, Zang, Zangstuk, Zangwijs, Zangwijze; Filosofisch, Intelligent, Prudent, Redelijk, Schrander, Slim, Verstandig, Vroed, Weldenkend, Zinnig; Modaliteit