Home > Woordenboek > Synoniemen W > Pagina 6 > Wreed

Wreed


Klik hieronder om te zoeken in onze website


Verklaringen - Betekenis - Definitie en Synoniem voor:

Wreed = Afgrijslijk, Akelig, Bloedstollend, Boosaardig, Doortrapt, Droevig, Fel, Fielterig, Gemeen, Gruwelijk, Gruwzaam, Hard, Ijzingwekkend, Onaangenaam, Onbewogen, Pijnlijk, Ploerterig, Ploertig, Schofterig, Schurkachtig, Smartelijk, Streng, Vinnig, Wredelijk, Streng, Vinnig, Wredelijk; Barbaars, Beestachtig, Bloeddorstig, Genadeloos, Gevoelloos, Grof, Hardvochtig, Harteloos, Inhumaan, Liefdeloos, Meedogenloos, Misdadig, Moorddadig, Onbarmhartig, Ongenadig, Ongevoelig, Onmeedogend, Onmenselijk, Onvermurwbaar, Tiranniek, Verhard, Woest, Wreedaardig; Cool, Gaaf, Geweldig, Te gek